Tjänster

Slipning

Effektiv slipning för precision och yta. Specialiserade på små och stora serier för kostnadseffektiv tillverkning och ökad lönsamhet.

Svarvning

Svarvning för små detaljer och komplexa uppdrag. Anpassad tillverkningskapacitet för att möta kundens behov och krav.

Fräsning

Högpresterande fräsning för små och stora serier. Kostnadseffektiv och flexibel tillverkning som stödjer verksamhetens utveckling och ökar lönsamheten.