Policy

Kvalitetspolicy

CNC Lego skall alltid eftersträva nöjda kunder

Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer CNC Lego som sin leverantör. Våra processer skall kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppfylla detta åtagande skall vi,

  • Uppfylla, tillämpliga krav från intressenter
  • Sträva mot noll fel
  • Nöjda kunder
  • Ha en hög leveranssäkerhet
  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga för bättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Säkerställa rätt kompetens hos personalen och utveckla den